Sản phẩm mới

4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ L52: Đồng hồ cổ tạ lê lắc trong mặt số đồng đẹp lành lặn
8.500.000 ₫ 9.000.000 ₫ A505: Đồng hồ cổ FFR 8 gông đồng
2.800.000 ₫ 3.000.000 ₫ M59: Quạt cổ bầu và đế gang nặng trịch xuất xứ Mĩ
4.100.000 ₫ 5.000.000 ₫ V326: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng độc đáo
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ V325: Đồng hồ cổ vai bò Vedette 5 gông dáng đẹp
1.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ G78 : Bộ lịch công giáo sưu tầm từ năm 1947-1955 ( không có năm 1950)
2.000.000 ₫ 2.500.000 ₫ E61: Đèn điện chân đồng đúc đẹp lành lặn
2.200.000 ₫ 3.000.000 ₫ E60: Đèn điện trụ đá chao vải đẹp lành lặn
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ M58: Máy nghe nhạc quay tay giai đoạn 1915 hiệu Parlophone Mĩ
83.700.000 ₫ 90.000.000 ₫ A504: Đồng hồ cổ ODO 1954 10 gông 2 bản nhạc âm hay
7.800.000 ₫ 8.000.000 ₫ A503: Đồng hồ cổ Kienzle 8 gông 8 búa
8.300.000 ₫ 9.000.000 ₫ A502: Đồng hồ cổ ODO "ông tây đánh chuông" cỡ đại
14.800.000 ₫ 15.000.000 ₫ A501: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1954 thùng bè đẹp máy sáng âm hay
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A500: Đồng hồ cổ Vedette 8 gông thùng dài đẹp
4.200.000 ₫ 5.000.000 ₫ V323: Đồng hồ cổ vai bò Mauther 5 gông máy sáng
6.300.000 ₫ 7.000.000 ₫ A498: Đồng hồ cổ Đức 5 gông dáng độc âm hay nguyên bản
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ A497: Đồng hồ cổ máy FMS 6 gông thùng kính rào đẹp
8.500.000 ₫ 9.000.000 ₫ A494: Đồng hồ cổ Jura 8 gông máy trắng thùng đẹp
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ V322: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông đẹp dáng độc đáo
530.000 ₫ 600.000 ₫ S197: Ống bút gốm xuất xứ Đức

Đồng hồ cổ treo tường

5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ A399: Đồng hồ cổ Kienzle 8 gông thép thùng kính rào nguyên bản
4.700.000 ₫ 5.000.000 ₫ L35: Đồng hồ cổ tạ lê xuất xứ Hà Lan máy đẹp âm hay
7.700.000 ₫ 8.000.000 ₫ A394: Đồng hồ cổ Junghans “GB” thùng song tiện âm hay
24.700.000 ₫ 25.000.000 ₫ A392: Đồng hồ cổ ODO 36 thùng dài máy rất đẹp
18.200.000 ₫ 19.000.000 ₫ A367: Đồng hồ cổ ODO 36 8 gông thùng dài đẹp
7.300.000 ₫ 8.000.000 ₫ A366: Đồng hồ cổ Carrez 8 gông đồng thùng đẹp nguyên bản
15.300.000 ₫ 16.000.000 ₫ A351: Đồng hồ cổ ODO 36 8 gông thùng đẹp nguyên bản
6.300.000 ₫ 7.000.000 ₫ A348: Đồng hồ cổ Junghans 8 gông thùng kính rào nguyên bản
7.300.000 ₫ 8.000.000 ₫ A340: Đồng hồ cổ Kienzle thùng song tiện đẹp nguyên bản
5.600.000 ₫ 6.000.000 ₫ A336: Đồng hồ cổ Vedette 42 8 gông thép đẹp
109.000.000 ₫ 110.000.000 ₫ A308: Đồng hồ cổ ODO 30 10 đẹp hiếm gặp xứng đáng sưu tập
25.300.000 ₫ 26.000.000 ₫ A435: Đồng hồ cổ ODO 36 8 gông thùng đẹp
14.500.000 ₫ 15.000.000 ₫ A430: Đồng hồ cổ ODO 36 8 gông máy tốt thanh lý
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ A427: Đồng hồ cổ Junghans 5 gông máy to sáng
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ A425: Đồng hồ cổ Junghans 5 gông thùng kính rào
7.900.000 ₫ 8.000.000 ₫ A422: Đồng hồ cổ song tiện Pháp Vedette máy lớn
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ A420: Đồng hồ cổ Girod 8 gông thùng đẹp nguyên bản
7.700.000 ₫ 8.000.000 ₫ A419: Đồng hồ cổ FFR 8 gông thùng bè đẹp
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A411: Đồng hồ cổ FFR 6 gông nguyên bản
7.800.000 ₫ 8.000.000 ₫ A410: Đồng hồ cổ Girod 8 gông 2 bản nhạc nguyên bản

Đồng hồ vai bò