Chào mừng bạn đến với Website chính thức của Đồng hồ Nhà kho

Sản phẩm mới

4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ H574: Đồng hồ Japy 8 gông thùng dài kính rào đẹp
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ H577: Đồng hồ Junghans 8 gông thùng dài hoạ tiết đẹp
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ H581: Đồng hồ Junghans 8 gông thùng dài kính rào
13.700.000 ₫ 14.000.000 ₫ H580: Đồng hồ ODO 30 8 gông thùng thiết kế nhỏ gọn
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ H579: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ H576: Đồng hồ Angelus 8 gông thùng kính rào hoạ tiết bắt mắt
6.300.000 ₫ 7.000.000 ₫ H575: Đồng hồ ODO ông Tây đánh chuông cỡ nhỏ nguyên bản
6.800.000 ₫ 7.000.000 ₫ H574: Đồng hồ phù điêu cổ chơi gông đơn hạt số men
35.400.000 ₫ 40.000.000 ₫ T132: Đồng hồ tủ cây Kienzle 8 gông dáng đầu tròn, chất âm hay ngân nga
6.700.000 ₫ 7.000.000 ₫ V502: Đồng hồ vai bò 5 gông thùng đẹp âm hay
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V503: Đồng hồ vai bò Kienzle 5 gông âm hay
45.000.000 ₫ 46.000.000 ₫ T131: Đồng hồ tủ cây HOWARD MILLER 5 ống sáo đồng bạch hiếm gặp
19.400.000 ₫ 20.000.000 ₫ H573: Đồng hồ ODO 36 8 gông thùng dài kính rào đẹp
29.000.000 ₫ 30.000.000 ₫ T130: Đồng hồ tủ cây Jsgus 8 gông dáng đẹp máy to khoẻ
19.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ H571: Đồng hồ ODO 30 8 gông thùng kính rào thiết kế nhỏ gọn
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ V501: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng đẹp
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ H570: Đồng hồ Mauther 8 gông thùng hoạ tiết đẹp
9.700.000 ₫ 10.000.000 ₫ V500: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông đẹp nguyên bản
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ H569: Đồng hồ ODO 30 - 6 gông đồng máy sáng
8.700.000 ₫ 9.000.000 ₫ V498: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông có hoạ tiết đồng
13.700.000 ₫ 14.000.000 ₫ H568: Đồng hồ Carrez 8 gông thùng kính rào hoạ tiết tinh xảo
4.500.000 ₫ 5.000.000 ₫ V497: Đồng hồ cổ vai bò 4 gông âm thanh hay
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V495: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng nhỏ gọn
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ V494: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng đơn giản
4.700.000 ₫ 5.000.000 ₫ V493: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông có hoạ tiết
27.700.000 ₫ 28.000.000 ₫ H566: Đồng hồ cổ ODO 36 thùng dài đẹp máy nguyên bản củ gông đặc biệt
14.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ H564: Đồng hồ ODO 30 6 gông 8 búa thùng hoạ tiết nổi có tay cầm
5.900.000 ₫ 6.000.000 ₫ H563: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài độc đáo kính vát cạnh
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ H562: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng kính rào nhỏ gọn hoạ tiết đồng
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ H561: Đồng hồ cổ Kienzle thùng dài 8 gông mặt số nổi nguyên bản

Xem tất cả

Đồng hồ cổ treo tường

6.800.000 ₫ 7.000.000 ₫ H473: Đồng hồ FFR 10 gông chơi 2 bản nhạc thùng bè hoạ tiết nổi
7.400.000 ₫ 8.000.000 ₫ H452: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài đuôi chuột
5.900.000 ₫ 6.000.000 ₫ H523: Đồng hồ Fontenoy 8 gông thùng dài có kính rào
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ H581: Đồng hồ Junghans 8 gông thùng dài kính rào
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ H569: Đồng hồ ODO 30 - 6 gông đồng máy sáng
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ H557: Đồng hồ Vedette 5 gông thùng bè to kính tráng thuỷ có tay cầm
12.700.000 ₫ 13.000.000 ₫ H550: Đồng hồ Junghans 5 gông thùng kính rào nhỏ gọn mặt men
15.000.000 ₫ 16.000.000 ₫ H489: Đồng hồ ODO 30 - 8 gông thùng kính rào máy 3 vách kiềng
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ H570: Đồng hồ Mauther 8 gông thùng hoạ tiết đẹp
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ H471: Đồng hồ FFR 10 gông thùng bè hoạ tiết đẹp
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ H501: Đồng hồ song tiện Junghans cổ mặt men chơi gông vòng thùng nhỏ gọn
5.900.000 ₫ 6.000.000 ₫ H563: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài độc đáo kính vát cạnh
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ H497: Đồng hồ Girod 8 gông đồng thùng dài đẹp
16.000.000 ₫ 17.000.000 ₫ H555: Đồng hồ cổ ODO 30 chơi 6 gông máy sáng đẹp nguyên bản
5.100.000 ₫ 6.000.000 ₫ H540: Đồng hồ GB 7 gông thùng dài có hoạ tiết
5.700.000 ₫ 6.000.000 ₫ H487: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng nhỏ gọn
15.800.000 ₫ 16.000.000 ₫ H554: Đồng hồ cổ ODO 36 dòng 3 vách hở chơi 2 bản nhạc thùng dài
6.300.000 ₫ 7.000.000 ₫ H575: Đồng hồ ODO ông Tây đánh chuông cỡ nhỏ nguyên bản
7.300.000 ₫ 8.000.000 ₫ H480: Đồng hồ Kienzle 8 gông âm hay thùng có hoạ tiết
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ H530: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài đẹp

Xem tất cả

Đồng hồ cổ để bàn

4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V503: Đồng hồ vai bò Kienzle 5 gông âm hay
5.200.000 ₫ 6.000.000 ₫ B342: Đồng hồ để bàn hình bàn thiếu nữ điểm chuông chén
18.800.000 ₫ 19.000.000 ₫ B307: Bộ đồng hồ để bàn 3 món gốm sứ màu xanh điểm chuông chén
2.200.000 ₫ 3.000.000 ₫ B338: Đồng hồ để bàn chạy pin chất liệu Composite đẹp
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ B340: Đồng hồ để bàn chất liệu antimon điểm chuông chén
4.500.000 ₫ 5.000.000 ₫ V497: Đồng hồ cổ vai bò 4 gông âm thanh hay
8.700.000 ₫ 9.000.000 ₫ V498: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông có hoạ tiết đồng
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V495: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng nhỏ gọn
7.200.000 ₫ 8.000.000 ₫ B343: Đồng hồ để bàn chất liệu antimon bệ đá cẩm thạch điểm chuông chén
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ V501: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng đẹp
6.700.000 ₫ 7.000.000 ₫ V502: Đồng hồ vai bò 5 gông thùng đẹp âm hay
4.700.000 ₫ 5.000.000 ₫ V493: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông có hoạ tiết
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ V494: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng đơn giản
16.800.000 ₫ 17.000.000 ₫ B355: Đồng hồ để bàn Nàng thơ chủ đề âm nhạc điểm chuông chén bệ đá tự nhiên năm 1900
19.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ B339: Đồng hồ cổ để bàn Japy phù điêu đế đá đen chơi chuông chén
9.700.000 ₫ 10.000.000 ₫ V500: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông đẹp nguyên bản

Xem tất cả

Gốm sứ trang trí châu Âu

Xem tất cả

Đồng hồ tủ đứng cổ

Xem tất cả

Đèn cổ

Xem tất cả

Linh kiện đồng hồ cổ