Sản phẩm mới

6.500.000 ₫ 7.000.000 ₫ A956: Đồng hồ Jura 8 gông thùng bè họa tiết đẹp nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A955: Đồng hồ Jura 8 gông thùng bè đẹp nguyên bản
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ A953: Đồng hồ ODO ông Tây đánh chuông hoạ tiết đẹp
15.700.000 ₫ 16.000.000 ₫ A952: Đồng hồ ODO 24 8 gông thùng bè đẹp nguyên bản
5.600.000 ₫ 6.000.000 ₫ A951: Đồng hồ Girod 8 gông thùng dài máy sáng nguyên bản
48.800.000 ₫ 50.000.000 ₫ W75: Đồng hồ Thuỵ Sĩ vàng hồng 18Karat đúc nguyên khối size lớn
25.700.000 ₫ 26.000.000 ₫ A950: Đồng hồ ODO 36 thùng dài máy sáng đẹp nguyên bản
6.500.000 ₫ 7.000.000 ₫ A949: Đồng hồ Girod 8 gông chơi 2 bản nhạc thùng bè nguyên bản
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ A948: Đồng hồ Girod 8 gông thùng dài đẹp nguyên bản
13.800.000 ₫ 14.000.000 ₫ A947: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1954 máy sáng đẹp nguyên bản
14.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ A945: Đồng hồ ODO 30 thùng họa tiết đẹp nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A946: Đồng hồ cổ Kienzle 8 gông thùng dài đẹp máy sáng
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ A944: Đồng hồ Girod 8 gông thùng bè đẹp nguyên bản
12.000.000 ₫ 13.000.000 ₫ A943: Đồng hồ cổ ODO 30 6 gông thùng kính rào máy trắng nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A942: Đồng hồ FFR dòng máy cổ 8 gông 2 bản nhạc thùng đẹp
9.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ Đèn điện Tiffany hãng Vynckier chân đồng mạ vàng chao màu sắc đẹp
16.600.000 ₫ 17.000.000 ₫ Đèn điện Tiffany hãng Vynckier sản xuất năm 1967
33.300.000 ₫ 34.000.000 ₫ B224: Đồng hồ tượng “nàng thơ Terpsichore” hai lỗ mặt men điểm chuông chén nguyên bản
16.000.000 ₫ 17.000.000 ₫ A941: Đồng hồ ODO 30 8 gông thùng dài đẹp nguyên nguyên bản
6.500.000 ₫ 7.000.000 ₫ A939: Đồng hồ Vedette 42 8 gông thùng dài máy sáng nguyên bản

Đồng hồ cổ treo tường

28.600.000 ₫ 29.000.000 ₫ A852: Đồng hồ ODO 36 8 gông thùng kính tài nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A929: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng kính rào máy sáng nguyên bản
8.300.000 ₫ 9.000.000 ₫ A899: Đồng hồ ODO 30 6 gông thùng họa tiết đẹp máy trắng nguyên bản
25.700.000 ₫ 26.000.000 ₫ A950: Đồng hồ ODO 36 thùng dài máy sáng đẹp nguyên bản
22.800.000 ₫ 23.000.000 ₫ A782: Đồng hồ cổ ODO 36 8 gông thùng kính rào đẹp máy sáng nguyên bản
10.300.000 ₫ 11.000.000 ₫ A842: Đồng hồ cổ ODO 30 6 gông máy sáng đẹp
9.200.000 ₫ 10.000.000 ₫ L78: Đồng hồ cổ ba tạ 8 gông lắc ngoài máy sáng nguyên bản
8.800.000 ₫ 9.000.000 ₫ A916: Đồng hồ cổ hai lỗ máy Japy đẹp nguyên bản độc đáo
12.600.000 ₫ 13.000.000 ₫ A840: Đồng hồ ODO 30 8 gông thùng đẹp máy sáng nguyên bản
6.300.000 ₫ 7.000.000 ₫ A822: Đồng hồ cổ Jura 8 gông thùng bè máy đẹp nguyên bản
6.500.000 ₫ 7.000.000 ₫ A939: Đồng hồ Vedette 42 8 gông thùng dài máy sáng nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A936: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng kính rào nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A762: Đồng hồ cổ Junghans 5 gông thùng đẹp nguyên bản
13.800.000 ₫ 14.000.000 ₫ A947: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1954 máy sáng đẹp nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ A932: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài máy sáng nguyên bản
6.200.000 ₫ 7.000.000 ₫ A736: Đồng hồ cổ ODO ông tây đánh chuông cỡ nhỏ nguyên bản
11.800.000 ₫ 12.000.000 ₫ A812: Đồng hồ ODO 24 8 gông thùng đẹp giá thanh lý
6.600.000 ₫ 7.000.000 ₫ A820: Đồng hồ cổ Girod 8 gông 2 bản nhạc thùng đẹp máy sáng
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ A918: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng song tiện đẹp nguyên bản
5.300.000 ₫ 6.000.000 ₫ A861: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng dài kính rào nguyên bản

Đồng hồ cổ để bàn

16.800.000 ₫ 17.000.000 ₫ B205: Bộ đồng hồ để bàn 3 môn màu lục họa tiết đồng đẹp
4.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ B217: Đồng hồ để bàn chất liệu Composite thếp vàng
15.500.000 ₫ 16.000.000 ₫ B201: Bộ đồng hồ cổ để bàn chân nến 3 món cao 62cm
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ V381: Đồng hồ cổ vai bò Napoleon gông vòng 30 phút điểm chuông
8.800.000 ₫ 9.000.000 ₫ V385: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông dáng đẹp máy nguyên bản
12.000.000 ₫ 13.000.000 ₫ B200: Bộ đồng hồ cổ để bàn 3 món mạ vàng
4.500.000 ₫ 5.000.000 ₫ A393: Đồng hồ vai bò 5 gông dáng đẹp nguyên bản
8.800.000 ₫ 9.000.000 ₫ B221: Đồng hồ để bàn ODO điểm chuông chén nguyên bản
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ B211: Đồng hồ Bole để bàn mạ vàng trọng điểm chuông chén
12.600.000 ₫ 13.000.000 ₫ B209: Đồng hồ để bàn cô gái cưỡi ngựa chân mạ vàng nguyên bản
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ B206: Đồng hồ để bàn Bole mạ vàng trong điểm chuông chén nguyên bản
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ B202: Bộ đồng hồ cổ để bàn 3 món hình đôi tình nhân mạ vàng
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ V396: Đồng hồ vai bò Junghans 4 gông đẹp nguyên bản
13.300.000 ₫ 14.000.000 ₫ B185: Đồng hồ để bàn "thiếu nữ cưỡi ngựa" mặt men hai lỗ chơi chuông chén
16.500.000 ₫ 17.000.000 ₫ B213: Bộ đồng hồ củ cải màu xanh bích ngọc ba món mạ vàng đẹp nguyên bản
19.000.000 ₫ 20.000.000 ₫ B210: Bộ đồng hồ để bàn 3 món mạ vàng đẹp
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V390: Đồng hồ vai bò cổ Girod 5 gông vỏ đẹp máy sáng nguyên bản
16.000.000 ₫ 17.000.000 ₫ B204: Bộ đồng hồ để bàn 3 món mạ vàng đẹp
33.300.000 ₫ 34.000.000 ₫ B224: Đồng hồ tượng “nàng thơ Terpsichore” hai lỗ mặt men điểm chuông chén nguyên bản
8.600.000 ₫ 9.000.000 ₫ V399: Đồng hồ cổ vai bò 9 gông vỏ đẹp máy sáng nguyên bản

Sản phẩm khác

Gốm sứ trang trí châu Âu

4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ S262: Bộ bình trà mạ vàng thật họa tiết hoa lá nổi bật
5.300.000 ₫ 6.000.000 ₫ S311: Bộ bình trà màu mận chín mạ vàng hình gia đình đẹp
3.500.000 ₫ 4.000.000 ₫ S290: Thanh lý bộ bình trà mạ vàng hoạ tiết đẹp
5.700.000 ₫ 6.000.000 ₫ S279: Thanh lý bộ bình trà mạ vàng hình đôi tình nhân
5.200.000 ₫ 6.000.000 ₫ S257: Bình hoa để bàn hoạ tiết "chim hạc" đẹp
3.500.000 ₫ 4.000.000 ₫ S306: Thanh lý bộ bình trà mạ vàng vào cấp hình đôi tình nhân 5 người Đức mạ vàng
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ S295: Bộ bình trà màu socola hoa văn vàng vẽ tay
1.700.000 ₫ 2.000.000 ₫ S292: Thanh lý bộ tách trà mạ bạc họa tiết đẹp
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ S305: Bộ bình trà mạ vàng hoạ tiết hoa lá đẹp
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ S288: Bộ 6 ly Pha-Lê mạ vàng có hoạ tiết đẹp bắt mắt
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ S289: Thanh lý bộ bình trà mạ vàng họa tiết đẹp
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ S310: Bộ bình trà mạ vàng cao cấp hình bông hồng
3.800.000 ₫ 4.000.000 ₫ S247: Bình trang trí hình chiếc cúp hoạ tiết nổi có mạ vàng
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ S299: Bộ bình trà họa tiết mạ vàng cao cấp
4.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ S287: Bộ bình trà cỡ lớn bức họa những nét truyền thống của Nhật Bản
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ S302: Bộ bình trà mạ vàng hoạ tiết hoa văn màu tím
3.800.000 ₫ 4.000.000 ₫ S232: Lọ hoa để bàn men lam hoạ tiết vẽ vàng
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ S277: Bộ bình trà mạ vàng thật hình biểu tượng của Đức
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ S275: Bộ bình trà Nhật có vẽ họa tiết truyền thống
5.700.000 ₫ 6.000.000 ₫ S307: Bộ bình trà mạ vàng cao cấp hình đôi tình nhân

Đồ Thờ Công Giáo

Đồng hồ tủ đứng cổ

Đèn cổ

16.600.000 ₫ 17.000.000 ₫ Đèn điện Tiffany hãng Vynckier sản xuất năm 1967
3.500.000 ₫ 4.000.000 ₫ E86: Đèn điện BOFA chân đèn mạ bạc chao vải xếp đẹp
17.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ D365: Chân nến đồng cỡ đại thiết kế ấn tượng
4.500.000 ₫ 5.000.000 ₫ D360: Đèn điện chân mạ vàng chao nhung màu hổ phách sang trọng
3.800.000 ₫ 4.000.000 ₫ E87: Đèn điện chân đồng chao vải nhung lụa đẹp nguyên bản
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ E79: Đèn trần 10 tay điện được mạ vàng 22 karat đẹp bắt mắt
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ D348: Chân nến 5 tay đồng mạ vàng hoạ tiết tinh xảo
4.200.000 ₫ 5.000.000 ₫ E84: Đèn trang trí chân đá cẩm thạch xanh ngọc vân đẹp xuyên sáng
9.700.000 ₫ 10.000.000 ₫ E89: Đèn điện đồng treo trần 5 tay pha lê màu 2 lớp đẹp
3.500.000 ₫ 4.000.000 ₫ E94: Đèn điện chân đá chao vải phối da dê nguyên bản
2.500.000 ₫ 3.000.000 ₫ E90: Đèn điện AMBO chân đồng mạ vàng chao vải nguyên bản
2.800.000 ₫ 3.000.000 ₫ E92: Đèn điện chân đồng mạ vàng chao da dê hình hai thiên thần
3.600.000 ₫ 4.000.000 ₫ D361: Đèn điện chân mạ vàng chao vải hoạ tiết hoa lá
5.000.000 ₫ 6.000.000 ₫ D363: Đèn điện chân đồng mạ vàng chao vải tuyệt đẹp
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ E96: Đèn chùm điện có đính pha lê và hoạ tiết đồng bắt mắt
3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ D362: Đèn điện chân đá chao vải thanh lịch
4.700.000 ₫ 5.000.000 ₫ E88: Đèn trần điện chao thuỷ tinh màu khung đồng đẹp
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ E95: Đèn điện cổ 6 tay đèn mạ vàng bầu kim loại chao vải đẹp
9.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ Đèn điện Tiffany hãng Vynckier chân đồng mạ vàng chao màu sắc đẹp

Linh kiện đồng hồ cổ

Đồng hồ đeo tay

93.000.000 ₫ 100.000.000 ₫ W74: Đồng hồ cổ Omega vàng đúc dáng càng gãy mặt bát quái
4.700.000 ₫ 5.000.000 ₫ W41: Đồng hồ cổ Mercury Thuỵ Sĩ 17 chân kính bọc vàng 18
77.000.000 ₫ 78.000.000 ₫ W68: Đồng hồ cổ Omega mặt bát quáy vàng đúc 18K nguyên zin
118.000.000 ₫ 200.000.000 ₫ W75: Đồng hồ Thuỵ Sĩ Longines 6 kim vàng hồng đúc 18K đẹp
21.400.000 ₫ 22.000.000 ₫ W47: Đồng hồ Omega Seamaster demi vàng hồng cực hiếm
6.700.000 ₫ 7.000.000 ₫ W46: Đồng hồ cổ Thuỵ Sĩ 25 chân kính mặt số và niềng mạ vàng
51.000.000 ₫ 52.000.000 ₫ W22: Đồng hồ cổ Longines vàng đúc
36.800.000 ₫ 40.000.000 ₫ W54: Đồng hồ cổ Omega bát quáy càng gãy demi vàng 14karat
3.000.000 ₫ 4.000.000 ₫ W43: Đồng hồ Liên Xô bản kỷ niệm 50 năm Liên Xô giành chiến thắng
21.000.000 ₫ 22.000.000 ₫ W64: Đồng hồ đeo tay cao cấp Longines cổ demi vàng 14karat
48.800.000 ₫ 50.000.000 ₫ W75: Đồng hồ Thuỵ Sĩ vàng hồng 18Karat đúc nguyên khối size lớn
27.700.000 ₫ 28.000.000 ₫ W42: Đồng hồ cổ Omega mặt bát quáy demi vàng 14Karat giá thanh lý
17.500.000 ₫ 18.000.000 ₫ W44: Đồng hồ cổ Omega demi niềng vàng đúc 18Karat mặt tung hoành
28.200.000 ₫ 29.000.000 ₫ W62: Đồng hồ Omega càng gãy máy Consllations 564 mặt tung-hoành đính đá
51.000.000 ₫ 55.000.000 ₫ W31: Đồng hồ Longines vàng hồng đúc máy sấm sét cực hiếm gặp
28.700.000 ₫ 29.000.000 ₫ W38: Đồng hồ cổ Enterna Matic Thuỵ Sĩ vàng đúc 18karat
18.300.000 ₫ 19.000.000 ₫ W55: Đồng hồ Omega cạp vàng 14Karat mặt kẻ ca-rô sang trọng ít gặp
29.700.000 ₫ 30.000.000 ₫ W60: Đồng hồ cổ Omega Thuỵ Sĩ nguyên bản tuyệt đối cả dây
57.000.000 ₫ 58.000.000 ₫ W69: Đồng hồ Omega dây kim loại nguyên zin tuyệt đối
28.000.000 ₫ 30.000.000 ₫ W30: Đồng hồ cổ Longines sấm sét vàng đúc nguyên hộp máy tự động