Chào mừng bạn đến với Website chính thức của Đồng hồ Nhà kho

Sản phẩm mới

7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F494: Đồng hồ dòng máy cổ lồng chim
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ F492: Đồng hồ ODO 36 - 6 gông 8 búa máy 3 vách kiềng nguyên bản
17.300.000 ₫ 18.000.000 ₫ F493: Đồng hồ ODO 30 - 8 gông thùng bè máy 3 vách kiềng nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F488: Đồng hồ Girod 8 gông 2 bản nhạc nguyên bản
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ F491: Đồng hồ Junghans 8 gông thùng kính rào nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F489: Đồng hồ Kienzle 8 gông thùng đẹp âm hay máy như mới
14.700.000 ₫ 15.000.000 ₫ F490: Đồng hồ ODO 36 - 8 gông thùng dài hoạ tiết đẹp nguyên bản
9.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ F487: Đồng hồ Girod 8 gông thùng kính rào chơi 2 bản nhạc nguyên bản
7.200.000 ₫ 8.000.000 ₫ F486: Đồng hồ cổ Junghans 8 gông họa tiết độc đáo
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ F483: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1962 5 gông máy sáng nguyên bản
14.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ F482: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1962 - 8 gông thùng bè máy sáng nguyên bản
1.200.000 ₫ 2.000.000 ₫ D425: Gạt tàn đồng có giập hoạ tiết
7.800.000 ₫ 8.000.000 ₫ F481: Đồng hồ cổ Girod 8 gông 2 bản thùng kính rào nguyên bản
26.000.000 ₫ 27.000.000 ₫ F480: Đồng hồ cổ ODO 36 - 8 gông thùng dài máy 3 vách bệt nguyên bản
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ F479: Đồng hồ cổ Vedette 42 chơi 8 gông thùng kính rào lành lặn
5.300.000 ₫ 6.000.000 ₫ F478: Đồng hồ cổ ODO 2 lỗ chơi gông đơn máy sáng đẹp nguyên bản
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V417: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông kiểu dáng đơn giản
15.500.000 ₫ 16.000.000 ₫ F477: Đồng hồ ODO 24 - 6 gông chơi 2 bản nhạc Sonodo và Westminster nguyên bản
11.800.000 ₫ 12.000.000 ₫ F476: Đồng hồ Vedette 10 gông đan chéo chơi 2 bản nhạc Westminster và Ave Maria đẹp
6.700.000 ₫ 7.000.000 ₫ F473: Đồng hồ Fontenoy 8 gông thùng có hoạ tiết đồng nguyên bản

Đồng hồ cổ treo tường

9.400.000 ₫ 10.000.000 ₫ F384: Đồng hồ cổ Girod 8 gông thùng bè đẹp máy trắng nguyên bản
23.000.000 ₫ 24.000.000 ₫ F353: Đồng hồ ODO 36 - 8 gông thùng kính rào đẹp âm thanh hay nguyên bản
5.600.000 ₫ 6.000.000 ₫ F337: Đồng hồ Vedette 42 - 8 gông đẹp nguyên bản
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ F492: Đồng hồ ODO 36 - 6 gông 8 búa máy 3 vách kiềng nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F443: Đồng hồ cổ Girod - 8 gông thiết kế thùng bè sang trọng
37.000.000 ₫ 38.000.000 ₫ K28: Đồng hồ Cuckoo thợ săn tạ tuần cỡ to nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ F268: Đồng hồ ODO 24 chơi gông đơn thùng đẹp nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F446: Đồng hồ cổ Girod - 8 gông đông thiết kế thùng bè sang trọng
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ F491: Đồng hồ Junghans 8 gông thùng kính rào nguyên bản
5.700.000 ₫ 6.000.000 ₫ F259: Đồng hồ cổ hai lỗ khảm xà cừ số la mã máy “lồng chim” điểm gông vòng
18.600.000 ₫ 19.000.000 ₫ F284: Đồng hồ Carrez 8 gông thùng kính rào đẹp nguyên bản
22.000.000 ₫ 23.000.000 ₫ F459: Đồng hồ ODO 36 - 8 gông thùng đẹp âm thanh hay nguyên bản
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ F248: Đồng hồ UM 8 gông thùng kính rào đẹp nguyên bản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ F461: Đồng hồ Mauther 8 gông thùng có hoạ tiết đẹp nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ F411: Đồng hồ Dufa 8 gông thùng kính rào đẹp nguyên bản
14.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ F482: Đồng hồ cổ ODO 24 đời 1962 - 8 gông thùng bè máy sáng nguyên bản
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ F366: Đồng hồ Vedette 10 gông 11 búa chơi 2 bản nhạc đẹp
15.000.000 ₫ 16.000.000 ₫ F444: Đồng hồ ODO 54 - 8 gông thùng đẹp máy sáng nguyên bản
22.600.000 ₫ 23.000.000 ₫ F290: Đồng hồ ODO 36 Pháp 8 gông thùng dài âm hay nguyên bản
15.500.000 ₫ 16.000.000 ₫ F477: Đồng hồ ODO 24 - 6 gông chơi 2 bản nhạc Sonodo và Westminster nguyên bản

Đồng hồ cổ để bàn

3.400.000 ₫ 4.000.000 ₫ B249: Đồng hồ QUARTZ để bàn dáng đẹp bắt mắt bày phòng làm việc đẹp
7.700.000 ₫ 8.000.000 ₫ B269: Đồng hồ để bàn mạ vàng mặt men 2 lỗ điểm chuông chén đẹp
7.700.000 ₫ 8.000.000 ₫ B262: Đồng hồ để bàn “cao bồi” điểm chuông chén đẹp
5.500.000 ₫ 6.000.000 ₫ B211: Đồng hồ Bole để bàn mạ vàng trọng điểm chuông chén
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ B256: Đồng hồ cổ để bàn Japy mặt men hai lỗ điểm chuông chén nguyên bản
13.300.000 ₫ 14.000.000 ₫ B185: Đồng hồ để bàn "thiếu nữ cưỡi ngựa" mặt men hai lỗ chơi chuông chén
8.200.000 ₫ 9.000.000 ₫ B263: Đồng hồ để bàn điểm chuông chén đẹp mắt
14.000.000 ₫ 15.000.000 ₫ B273: Bộ đồng hồ để bàn 3 món chất liệu đồng cổ điểm chương bính-boong đẹp
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V415: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông dáng đẹp âm hay nguyên bản
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ B264: Đồng hồ cổ hai thiên thần chất liệu antimon điểm chuông chén đẹp
5.800.000 ₫ 6.000.000 ₫ B274: Đồng hồ úp ly mạ vàng mặt men đẹp lên cót 400 ngày
38.800.000 ₫ 40.000.000 ₫ B223: Đồng hồ Bole gỗ cỡ lớn chơi bính boong có kệ gỗ nguyên bộ đẹp cao 1.8m
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ B272: Đồng hồ tình nhân để bàn điểm chuông bính-boong chất liệu đồng
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ B268: Đồng hồ để bàn mạ vàng điểm chuông chén đẹp mắt
4.600.000 ₫ 5.000.000 ₫ V414: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông kiểu dáng nhỏ gọn đẹp mắt
4.800.000 ₫ 5.000.000 ₫ V412: Đồng hồ cổ vai bò Vedette 5 gông âm hay nguyên bản
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V390: Đồng hồ vai bò cổ Girod 5 gông vỏ đẹp máy sáng nguyên bản
4.400.000 ₫ 5.000.000 ₫ V417: Đồng hồ cổ vai bò 5 gông kiểu dáng đơn giản
12.600.000 ₫ 13.000.000 ₫ B209: Đồng hồ để bàn cô gái cưỡi ngựa chân mạ vàng nguyên bản
6.200.000 ₫ 7.000.000 ₫ B246: Đồng hồ Bole cổ SSS mặt men hai lỗ điểm “bính-boong”nguyên bản

Sản phẩm khác

Gốm sứ trang trí châu Âu

Đồng hồ tủ đứng cổ

Đèn cổ

2.200.000 ₫ 3.000.000 ₫ D408: Đèn điện trụ mạ vàng chao thủy tinh trắng đẹp
1.800.000 ₫ 2.000.000 ₫ D402: Đèn điện trụ gốm mạ vàng chao thủy tinh đẹp
1.000.000 ₫ 2.000.000 ₫ D375: Chân nến mạ bạc sang trọng
3.300.000 ₫ 4.000.000 ₫ D404: Đèn điện chân đồng mạ vàng chao vải đẹp
3.700.000 ₫ 4.000.000 ₫ D387: Đèn điện chân antimon chao Tiffany đẹp bắt mắt
15.000.000 ₫ 16.000.000 ₫ D423: Đèn cây cổ chân đồng chao Tiffany đẹp
1.800.000 ₫ 2.000.000 ₫ D410: Đèn điện chân đồng mạ vàng chao thủy tinh đẹp
2.600.000 ₫ 3.000.000 ₫ D406: Đèn điện trụ đá cẩm thạch mạ vàng chao thủy tinh trắng đẹp
1.600.000 ₫ 2.000.000 ₫ D407: Đèn điện trụ đá cẩm thạch chao thủy tinh trắng đẹp
2.200.000 ₫ 3.000.000 ₫ D405: Đèn điện trụ đá cẩm thạch chao thủy tinh đẹp
9.700.000 ₫ 10.000.000 ₫ D242: Đèn trần cổ Pháp 8 tay điện chất liệu đồng đẹp lành lặn
9.700.000 ₫ 10.000.000 ₫ E89: Đèn điện đồng treo trần 5 tay pha lê màu 2 lớp đẹp
2.800.000 ₫ 3.000.000 ₫ D409: Đèn điện chân sứ bọc đồng chao thủy tinh đẹp
2.700.000 ₫ 3.000.000 ₫ D403: Đèn điện chân mạ vàng chao thủy tinh đẹp
3.900.000 ₫ 4.000.000 ₫ D388: Đèn điện phong cách Tiffany để bàn đẹp lành lặn
2.600.000 ₫ 3.000.000 ₫ D414: Đèn điện chân đá cẩm thạch chao thủy tinh đẹp
13.500.000 ₫ 14.000.000 ₫ D422: Đèn cây chân antimon chao Tiffany đẹp
5.700.000 ₫ 6.000.000 ₫ D420: Tượng đèn chao vải đẹp mắt độc đáo ngộ nghĩnh
3.900.000 ₫ 4.000.000 ₫ D389: Đèn điện phong cách Tiffany để bàn đẹp bắt mắt

Linh kiện đồng hồ cổ

Đồng hồ đeo tay