Đồng hồ ODO 24 c141 - Pháp
Kiến thức tổng quan về các loại đồng hồ cổ
Ngày cập nhật 23/03/2019

TỔNG QUAN KIẾN THỨC VỀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ CỔ I. Một bài tổng quan về sưu tầm đồng hồ tại Việt Nam. 1. Lịch sử đồng hồ Junghans 2. Lịch sử đồng hồ Odo 3. Một số đồng hồ gắn với lịch sử hoặc văn học 3.1 Đồng hồ ODO của vua Bảo Đại…