Đồng hồ ODO 24 c141 - Pháp
Kiến thức tổng quan về các loại đồng hồ cổ
Ngày cập nhật 23/03/2019

TỔNG QUAN KIẾN THỨC VỀ CÁC LOẠI ĐỒNG HỒ CỔ I. Giới thiệu chung. 1. Lịch sử đồng hồ qua các giai đoạn 2. Các khái niệm căn bản liên quan đến đồng hồ thời gian. 3. Lịch sử đồng hồ Junghans 4. Lịch sử đồng hồ Odo II. Giới thiệu các loại đồng hồ…