Chào mừng bạn đến với Website chính thức của Đồng hồ Nhà kho

Đồng hồ cổ Pháp

26 sản phẩm tìm thấy
15.800.000 ₫ 16.000.000 ₫ N92: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng bóng đẹp mặt quay chảo số nổi
7.600.000 ₫ 8.000.000 ₫ N91: Đồng hồ ODO 30 - 6 gông máy trắng thùng kính rào
17.200.000 ₫ 18.000.000 ₫ N90: Đồng hồ ODO 24 đời 1954 thùng bè 8 gông âm hay
5.400.000 ₫ 6.000.000 ₫ N89: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng dài có kính rào
8.000.000 ₫ 9.000.000 ₫ N88: Đồng hồ ODO 30 - 6 gông 8 búa thùng nhỏ gọn
11.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ N86: Đồng hồ Vedette 10 gông 11 búa thùng đẹp
7.000.000 ₫ 8.000.000 ₫ N76: Đồng hồ Girod 8 gông 2 bản thùng bè đơn giản
4.900.000 ₫ 5.000.000 ₫ N75: Đồng hồ Jura 8 gông thùng nhỏ gọn có kính rào
9.000.000 ₫ 10.000.000 ₫ N72: Đồng hồ Fontenoy thùng kính suốt độc đáo
17.800.000 ₫ 18.000.000 ₫ N71: Đồng hồ ODO 30 - 6 gông thùng chạm trổ chùm nho
67.000.000 ₫ 70.000.000 ₫ N68: Đồng hồ ODO 24 đời 1962 Pháp 10 gông 10 búa độ mới cực cao
11.000.000 ₫ 12.000.000 ₫ N67: Đồng hồ LFS 8 gông thùng độc đáo kính rào vát cạnh
17.000.000 ₫ 18.000.000 ₫ N66: Đồng hồ phù điêu mặt men điểm chuông chén
13.300.000 ₫ 14.000.000 ₫ N64: Đồng hồ MAP 8 gông thùng bè lúa mạch chùm nho đối xứng đẹp
128.000.000 ₫ 129.000.000 ₫ N63: Đồng hồ cổ ODO 24 Gai-Carillon đời 1954 mặt số nổi thùng lúa mạch ôm tường
18.800.000 ₫ 19.000.000 ₫ N61: Đồng hồ phù điêu mặt men chất liệu đồng vàng
39.600.000 ₫ 40.000.000 ₫ N60: Đồng hồ phù điêu tượng đồng hạt số men
12.800.000 ₫ 13.000.000 ₫ N58: Đồng hồ phù điêu mặt men số la mã xanh
18.000.000 ₫ 19.000.000 ₫ N53: Đồng hồ phù điêu chất liệu đồng điểm chuông chén
15.600.000 ₫ 16.000.000 ₫ N52: Đồng hồ ODO 30 - 8 gông thùng nhỏ gọn có kính rào
10.000.000 ₫ 11.000.000 ₫ N43: Đồng hồ ODO 24 đời 1962 - 5 gông thùng cách điệu
19.300.000 ₫ 20.000.000 ₫ N34: Đồng hồ MAP 8 gông thùng bè họa tiết lúa mạch chùm nho đẹp
5.900.000 ₫ 6.000.000 ₫ N31: Đồng hồ Fontenoy 9 gông thùng kính rào đơn giản
6.000.000 ₫ 7.000.000 ₫ N22: Đồng hồ Vedette 8 gông thùng kính rào đơn giản
6.600.000 ₫ 7.000.000 ₫ N19: Đồng hồ ODO ông tây đánh chuông cỡ nhỏ kính tráng thủy đẹp
4.000.000 ₫ 5.000.000 ₫ N1: Đồng hồ Mắt bò điểm gông vòng khảm xà cừ

Bộ lọc

Danh mục

Gông

Búa

Bản nhạc